Zorg om Boer en Tuinder

In de provincie Utrecht kunnen agrarisch ondernemers aankloppen bij een plattelandscoach, wanneer ze voor ingrijpende keuzes staan en daar hulp bij willen. Daarnaast kunnen boeren en tuinders, in heel Nederland, hulp krijgen van een vrijwilliger. Vaak iemand met een agrarische achtergrond, die helpt om zicht op de situatie te krijgen. Stichting Zorg om Boer en Tuinder helpt agrarisch ondernemers op een kruispunt om richting te bepalen en zegt : ‘’Op allerlei momenten moeten keuzes gemaakt worden, soms gedwongen door externe omstandigheden. Dat vraagt veel van de ondernemer en het gezin. Het vraagt een kritische kijk op het bedrijf, op uzelf en naar de consequenties van keuzes. Een lastig proces, vaak met gevolgen zowel in onderlinge relaties als bedrijfsmatig. Als ondernemer moet u een situatie durven bekijken zoals deze is, en durven erkennen dat u wellicht in beweging moet komen om het heft in handen te houden. De kunst is om vroegtijdig naar oplossingen te zoeken. Het wegstoppen van problemen zorgt voor een last. Uiteindelijk loopt u het risico grip te verliezen op uw leven, bedrijf en toekomst. Maar soms ontbreekt het simpelweg aan kracht om dit zelfstandig te doen. U kunt in uw eigen omgeving steun zoeken en/of u vraagt hulp aan Zorg om Boer en Tuinder. Onze vrijwilligers kunnen helpen om weer zicht op uw situatie te krijgen en samen op zoek te gaan naar oplossingen en keuzes. Een vrijwilliger als “maatje” die een eindje met je oploopt en samen met u en uw gezin wil nadenken over uw toekomst!’’. Naast de hulp van een plattelandscoach in Utrecht kunnen agrarisch ondernemers in heel Nederland dus hulp inroepen via Zorg om Boer en Tuinder.