Plattelandscoaches gewaardeerd

Plattelandscoaches in Utrecht worden goed gewaardeerd: 92% van de gecoachte boeren beveelt zo’n coachtraject aan andere boeren aan. Dat blijkt uit de evaluatie ‘Plattelandscoaches Utrecht 2020 – 2023’. Het belangrijkste coachthema bij eerste aanmelding is ‘economisch rendabele landbouw’  waaronder onderwerpen als bedrijfsontwikkeling, -verbreding, -beeindiging en -verplaatsing. Het thema ‘gezondheid’met onderwerpen als vitaliteit, samenwerking en persoonlijke vraagstukken speelt regelmatig. De evaluatie: ‘’Gezondheid is een belangrijk thema in de gesprekken. Het is ook een gevoelig onderwerp, waarbij het belangrijk is dat er voldoende vertrouwen is in de coach.’’ Regelmatig speelt de coach een rol in het communiceren met de gemeente; ze spreken zowel de taal van de boer als die van de overheid. De provincie Utrecht vervolgt het project plattelandscoaches tot medio 2026. Mogelijk dat de doelen van het project daarna landelijk, door LNV onder de noemer Sociaal Economische Begeleiding (SEB), overgenomen worden. Ik ben zelfstandig en onafhankelijk plattelandscoach.