vertel

‘Vertel?’ Dat is de meest open vraag die je kunt stellen. De vraag wordt gesteld in Kamp van Koningsbrugge, een heerlijk programma voor coaches in opleiding, in aflevering twee. Instructeur Ray stelt hem aan een rekruut Agavni die voor een zware opdracht staat. Ze is zich bewust van wat er komen gaat. Kent haar sterke en zwakke kanten. En is bang. Ze vertelt het en we zien het. Het gesprek duurt niet lang. De heldere en afgemeten vragen van Ray lokken korte duidelijke antwoorden uit. Met de vraag ‘waarom wil je dit?’ legt Ray contact met de motiverende kant die de rekruut ook heeft. De angst is er nog steeds, maar Agavni heeft in zichzelf de kracht gevonden om die aan te gaan.

Alle rekruten starten met een stem in hun hoofd die zegt: ‘Je kan dit. Je gaat niet opgeveven.’ Door de slim bedachte zware opdrachten komt bij iedereen een stem omhoog die zegt ‘Misschien kan ik dit wel niet. Waarom doe ik dit eigenlijk?’ En dan ontstaat er een innerlijke dialoog. Hoe een rekruut omgaat met zijn innerlijke dialoog, is essentieel. Wie staat boven zijn eigen innerlijke stemmen, is in staat om de opgever in zich tot rust te brengen en weet misschien een onvermoede, motiverende stem te vinden?

Heb jij wel eens een innerlijke dialoog? Vertel…