Natuurcoach voor hoger opgeleiden

Als coach onderscheid ik me doordat ik de natuur gebruik. De natuurcoach gaat een stapje verder dan de wandelcoach. Beide gaan de natuur in. Maar de natuurcoach, betrekt de natuur ook in de coaching en hanteert coachtechnieken waar de natuur een rol in speelt. Zo kan de natuur jouw vraag spiegelen of representeren en dat kan onverwacht nieuw inzicht opleveren.

Mijn uitgangspunt is dat juist hoog opgeleide mensen baat hebben bij natuurcoaching. Waarom? omdat de ratio al sterk ontwikkeld is. Wanneer je dan ook je intuitie, je onbewuste en je lichaamsbewustzijn verder ontwikkelt, komen die twee kanten beter in balans. Coaching voor hoger opgeleiden wordt ook wel betacoaching genoemd. Vooral mensen met een beta achtergrond kunnen zich met natuurcoaching sterk ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn juist mensen met een beta achtergrond vaak huiverig of terughoudend om zich te laten coachen, laat staan om te kiezen voor natuurcoaching. Logisch, de intuitie en het onbewuste laten zich niet berekenen en zijn niet voorspelbaar. Dat klopt. Maar: de intuitie en het onbewuste kunnen wel degelijk waardevolle informatie dragen. In natuurcoaching leer je als beta om die informatie te herkennen, interpreteren en vertrouwen. Dat is wat ik betacoaching noem.