Goede werkplek voor betacoach

Dat is leuk: op oostblog schrijft Martijn Haan over het gebouw waarin ik mijn werkplek heb.

De Pionier, zo heet het, is een bedrijfsverzamelgebouw voor ZZP-ers. Haan schrijft over de geschiedenis: ‘In de jaren zestig is er een grote behoefte aan bouwkundigen en technici. Utrecht groeit als kool en in de bouw en industrie zijn veel werknemers nodig. In het bouwdossier is de invulling van alle lokalen te zien: boven waren de natuur- en scheikundelokalen, theorielokalen en tekenlokalen, op de begane grond de ‘werkplaats electro mont., lab sterkstroom, ijzerstek, plaatw. smeden en werkpl. mech. met bew‘. De Uitgebreid Technische School wordt in 1968 – zoals in heel Nederland – Middelbaar Technische School. Later heet de school Versfelt, Ghijssen en Ruygenhoek College en door fusies bepaalde combinaties daarvan. Weer later wordt het het Utrecht College, dan ROC Midden-Nederland en de laatste jaren heet het De Pionier.’ Piet Dingemans van Ingenieursbureau Dingemans voor Architectuur en Stedebouw ontwierp het gebouw.

Over mijn werkplek schrijft Haan: ‘’De ruimte is licht met ramen die ook over twee verdiepingen heengaan. Centraal daarin is een prachtig glas-appliqué uit 1977 van een gestileerde hand met schroevendraaier van niemand minder dan Marthe Röling.’’ Passende werkplek voor een natuurcoach met beta’s, technici en hoger opgeleiden als doelgroep toch?