Boeren krijgen mentale hulp

De agrarische organisaties LTO en ZOB hebben een initiatief gestart om boeren en hun familie te helpen als er sprake is van een mentale crisis. De campagne ‘Taboer’ wil dat boeren in psychische nood gaan praten over hun zorgen. Want die hebben ze:  stikstofbeleid, perspectief voor je bedrijf, het gevoel hebben dat je ongewenst bent geworden in een regio. Waar moet ik naartoe met mijn bedrijf, vragen veel boeren zich af. Boeren staan hoog op de lijst van stressberoepen. Dat is grotendeels toe te schrijven aan onzekerheid en die is weer terug te voeren op de sterk wisselende wet- en regelgeving van de laatste jaren. De recente stikstofproblematiek doet er nog een schep bovenop. Onzekerheid is fnuikend. Het kan gepaard gaan met allerlei fysieke en mentale klachten, die zich uiten in bijvoorbeeld slecht slapen, zich niet meer kunnen concentreren, geliefden afsnauwen, bedrijf en vee verwaarlozen, of zich terugtrekken in de stal om alles daarbuiten maar te ontvluchten. Hulp zoeken, doen boeren niet snel. Ze schamen zich en voelen zich door mensen van buiten de sector niet begrepen.

Boeren en tuinders zijn doeners. Die willen best praten over trekkers, koeien, kalveren, gewassen en technische en economische resultaten. Maar als het gaat om mentale zorgen, gevoelens en wat je bezighoudt, dan wordt het lastig. Taboer helpt door de boeren met geestelijke problemen aan de praat te krijgen, want praten helpt. Taboer is het platform waar boeren, boerinnen, familie, buren en erfbetreders terecht kunnen als ze zelf vastlopen of vermoeden dat het met iemand niet goed gaat. Als plattelandscoach ondersteun ik dit initiatief van harte.