Bètacoaching

Wat is bètacoaching? Dat is coaching die speciaal gericht is op de doelgroep van hoog opgeleide professionals in de technische en exacte richting. Hieronder laat ik drie collega’s en mezelf aan het woord over betacoaching.

Saskia Slotboom: ‘’Ik coachte al honderden ‘bèta’s’, maar word ook vaak ingeschakeld door organisaties in de techniek en ICT branche. Als bèta zit het met je analytische vermogens wel goed. Maar als consultant, projectleider of manager heb je meer nodig. Bijvoorbeeld qua effectief samenwerken, overtuigend communiceren en persoonlijk leiderschap. Met individuele coaching bied ik je die mogelijkheid. Ik help bij vraagstukken en doelen zoals: Het kiezen van een andere richting in je loopbaan, Frustaties met collega’s, je leidinggevende of in bepaalde projecten, Te bepalen waar je staat en waar je heen wilt, Het maken van flinke stappen in persoonlijke ontwikkeling en carrière of Meer bereiken, effectiever werken en minder stress.’’

Nescio: ‘’We hebben als maatschappij briljante technici knetterhard nodig. Geboeid door deze briljante mensen waarvoor communicatie, carrièreplanning en leiderschap niet altijd vanzelfsprekend is. Leer hoe je evengoed kunt zijn op het sociaalemotionele vlak als het cognitieve vlak. Nescio onderzoekt onder welke omstandigheden hoogopgeleid, hoogbegaafd, een briljante beelddenker of een high potential zijn leidt tot succes of falen. Mensen met HIQ denken anders. Snel van de grote lijn op details overspringen en weer terug. In een werkomgeving hele andere dingen belangrijk vinden dan managers of HRM’ers gewend zijn. Of juist heel veelzijdig zijn, 16 dingen tegelijk doen. Alles inzetten om zich maar vooral niet te hoeven vervelen. Of heel creatief zijn, en kunnen dan chaotisch overkomen. Mijn visie is: that it takes one to understand one. En dat is vooral om de vertrouwensrelatie op te bouwen. In het proces wil het hoofd (de ratio) nog wel eens met de coach aan de haal gaan. Juist voor deze mensen is het naar mijn idee erg belangrijk om zich te focussen op het proces en zich niet laten afleiden door de inhoud. Het vergt van de coach skills om dit proces, van het hoofd naar het gevoel te brengen en om steeds op vriendelijke wijze de HIQ coachee gefocust op de het proces, niet de inhoud te houden. Daarom werk ik graag staand of bewegend in de ruimte in plaats van zittend in een stoel met het lichaam in een gefixeerde houding.’’

Beta Coaching: ‘’Beta Coaching ondersteunt beta’s van HBO+ niveau in hun persoonlijke ontwikkeling. Door de technische achtergrond van Beta Coaching verstaat Beta Coaching de taal van de technicus, zijn beweegredenen en zijn handelswijze. Beta Coaching wil een veilige omgeving bieden waar alle vragen gesteld kunnen worden. Of dit nu op zakelijk of op privé vlak ligt. In werksituaties in technisch hoogwaardige omgevingen is een analytische, rationele, benadering van technische vraagstukken een vereiste. Anders wordt het als er in teamverband prestaties moeten worden geleverd. Dan zijn meerdere disciplines gewenst dan alleen maar de rationele. Tact, diplomatie, inlevings- en incasseringsvermogen zijn er enkele. Het optimaal functioneren binnen sociale netwerken, hetzij zakelijk hetzij privé, vraagt nogal wat van een mens. Soms lukt dat, maar soms kan ook wat hulp worden gebruikt om de ‘zachtere’ disciplines wat meer in balans te brengen met de puur rationele karaktereigenschappen die hoog opgeleide, zelfstandig denkende, professionals vaak eigen zijn.’’

Rik Vollebregt: ‘’Wanneer je cognitief en rationeel heel sterk bent, kun dat in lastige situaties je valkuil worden. Je hebt dan alleen nog maar ook voor de feiten en je kunt excact beredeneren waarom jij gelijk hebt en dan is het enorm frustrerend om te zien dat er niet naar je geluisterd wordt, dat je als lastig ervaren wordt en dat er niets gedaan wordt met jouw goede ideeen. Ik zeg dat je je sterke punten mag behouden en dat je enorm kunt groeien en je kunt ontwikkelen door te werken aan hele andere dingen. Emoties, het gevoel in je lichaam, aandacht voor de anderen om je heen, fantasie en intuitie bijvoorbeeld. Wanneer ik je coach, gaan we dingen doen die nieuw voor je zijn. Niet denken, maar doen. Niet beschouwen maar ervaren. Niet weten maar voelen. Niet beredeneren maar fantaseren. Niet plannen maar inproviseren. Er zal een wereld voor je open gaan.’’