Aangesloten bij vaksectie natuurcoaching

Als coach ben ik aangesloten bij NOBCO. En daarbinnen heb ik me aangesloten bij de vaksectie natuurcoaching (VNC). VNC schrijft over zichzelf: ”De vaksectie natuurcoaching verbindt NOBCO-coaches met elkaar vanuit natuurcoaching. Coachen vanuit de natuur is een sterk groeiend specialisme binnen coaching. Steeds meer coaches gebruiken de natuur om cliënten tot duurzame ervaringen en inzichten te laten komen. De VNC organiseert verschillende activiteiten voor haar leden met als doel uitwisseling, inspiratie, verdieping en ontwikkeling. De vaksectie natuurcoaching is er op gericht om de verschillende specialisaties binnen natuurcoaching te verbinden en verder te kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen we andere coaches inspireren en informeren over de kracht van coachen in en met de natuur.” Ik ben natuurcoach en blij met deze collega’s en heb al gemerkt hoe goed het is om van elkaar te leren.